Årets Profil Turism

Årets Turismprofil i Svenljunga och Tranemo kommun 2020 är ett gemensamt pris. Kommunerna har ett starkt samarbete kring besöksnäringen.

Prisets syfte är att belöna och stimulera goda insatser som bidragit till utvecklingen av den lokala besöksnäringen. De övergripande kriterierna är: nytänkande, internationalisering och hållbarhet.